کتاب چهره ی دیگری

اثر کوبو آبه از انتشارات بدیل - مترجم: بهرام محتشمی-ادبیات ژاپن

پوچ شدن چهره‌ی حقیقی، همچون آن‌چه از دُم در کالبد بدن باقی مانده است، پابندی غیرمنتظره بود که ظاهراً هیچ‌کس نتوانسته بود از آن رهایی یابد. اما... وضع من فرق داشت. فقط من زندگی پشت این دیوار را، ولو صرفاً یک آن، تجربه کرده بودم. نتوانسته بودم هوای بیش‌ازحد سنگین و گرفته‌ی آن‌جا را تاب بیاورم و دوان‌دوان بازگشته بودم؛ با این‌همه تجربه‌اش کرده بودم. از آن‌جا که نمی‌توانستم هستیِ ورای دیوار را کتمان کنم، چهره‌ی واقعی‌ام، که صرفاً نسخه‌ای ناقص از نقاب بود، هرگز نمی‌توانست بر من غلبه کند؛


خرید کتاب چهره ی دیگری
جستجوی کتاب چهره ی دیگری در گودریدز

معرفی کتاب چهره ی دیگری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چهره ی دیگری


 کتاب قورباغه ی بزرگ توکیو را نجات می دهد
 کتاب سامسای عاشق
 کتاب هاگاکوره
 کتاب تجاوز قانونی
 کتاب فداکاری مظنون X
 کتاب جوراب شلواری سبز