کتاب واقعیت سینما

اثر تادائو ساتو از انتشارات هنوز - مترجم: مهدی گودرزی-ادبیات ژاپن

این پرسش همیشه مطرح بوده است که آیا با دیدن فیلم‌های سینمایی هر کشور می‌توان به واقعیات آن کشور پی برد؟ آیا فیلم‌سازان در فیلم‌های خود واقعیت را تغییر نمی‌دهند؟ مردم هر جامعه تصویری از خود ارائه می‌دهند که دوست دارند با آن شناخته شوند. با دانستن این نکته، از دیدن فیلم‌ها حداقل می‌توانیم بفهمیم که آن مردم دوست دارند چطور به نظر بیایند. ما هم با دیدن فیلم‌ها می‌توانیم بفهمیم به آن مردم نزدیک‌تر بشویم.

در این کتاب متفکری ژاپنی به قصد شناختنجوامع مختلف به بررسی فیلم‌های برجسته‌ی آن جوامع (از جمله ایران) پرداخته و به نتایج جالب توجهی نیز رسیده است.


خرید کتاب واقعیت سینما
جستجوی کتاب واقعیت سینما در گودریدز

معرفی کتاب واقعیت سینما از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب واقعیت سینما


 کتاب دماغ
 کتاب آوای امواج
 کتاب زن در ریگ روان
 کتاب کتابخانه عجیب
 کتاب زمان زود پیر می شود
 کتاب کشتن شوالیه ی دلیر