کتاب شهر گربه ها

اثر هاروکی موراکامی از انتشارات نشر نون - مترجم: فرزین فرزام-ادبیات ژاپن