کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم

اثر هاروکی موراکامی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مجتبی ویسی-ادبیات ژاپن

خوشحالم که طی این همه سال، تحت هر شرایطی، از دویدن دست بر نداشته‌ام. ‏دلیل خوشحالی‌ام آن است که رمان‌هایم را دوست دارم. حالا هم سخت مشتاقم که ببینم رمان بعدی چه از کار درخواهد آمد.‏
من نویسنده‌ای هستم با محدودیت‌های خاص خود -آدمی ناکامل با یک زندگی ناکامل و محدود- و اگر هنوز هم چنین حسی به کار خود دارم پس باید گفت که راه درست را انتخاب کرده‌ام. شاید اغراق باشد که آن را معجزه بخوانم ولی در واقع همان حس را دارم. اگر دویدن‌های روزانه در راه برآوردن خواسته‌ام به من یاری رسانده، پس باید بسیار سپاسگزار آن باشم.‏


خرید کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم
جستجوی کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم در گودریدز

معرفی کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم از نگاه کاربران
من باید بگویم که من از این کتاب بسیار سپاسگزارم برای بازگشت به عادت در حال اجرا و دادن بهانه ای آماده برای صرف 45 دقیقه زمان من در نتیجه.

مشاهده لینک اصلی
آسان خواندن اما بسیار ساده و بسیار تکراری است. من یک دونده نیستم، ترجیح می دهم پیاده روی نکنم، واقعا به این قسمت مربوط نیست. بخش هایی درباره چگونگی نوشتن آن بسیار جالب بود اما همه در مجموع در این کتاب نا امید شدند. خیلی کم نقاشی کردم.

مشاهده لینک اصلی
یک کتاب ایده آل برای دوندگان نویسندگان (یا نویسندگان در حال اجرا)، بلکه احتمالا ارزش آن را برای خوانندگان غیر خواننده و غیر نوشتن نیز داشته باشد، زیرا بحث و پیشنهادات کافی در مورد موضوعات جدی وجود دارد: درد پایدار، پیری، اهمیت روال، خودآگاهی / هوشیاری سریع، لاغر، صادقانه، در زمان شگفت انگیز، گاهی اوقات روانی، قطعا ارزشمند است. اما منتظر چیز واقعا جالب در مورد این کتاب این است که آن را نیز در مورد اقتدار. موکاکامی +25 ماراتن (از جمله یک سوپرماشین 62 متری) را اجرا کرده و رمان های متعددی نوشته است. او بارها و بارها کارهای بسیار دشواری انجام داده است. وقتی کسی مانند او درباره آنچه در مورد او صحبت می کند، صحبت می کند، صحبت کردن درباره اینکه چگونه زندگی خود را با موفقیت انجام داد، حساس است. بعضی به نظر می رسد که این کتاب را نمی توان توسط یک نویسنده منتشر نشده منتشر کرد. اما معامله این است که کتب کتبی توسط هرکسی نوشته شده است. این پاراگراف دوم بازبینی بازبینی کتاب بیش از مرور یک کتاب است: من فقط از نظر جودو دیزر در نظرسنجی روز یکشنبه کتاب خوانده ام. این نوع از idiotic به دلیل آن است که نیمی از آن به نوعی به استفاده از ترجمهsort of @ وkind از @ اختصاص داده شده است. @ من دوست داشتم جف دایر، اما فکر می کنم او فقط به طور جدی تضعیف شده است. پیشنهاد بسیار سریع این است که یک ویرایشگر Knopf می تواند کمی چیزها را تمیز کند یا یک رویکرد سخاوتمندانه تر که می گویدsort of @ repetitions برای خواندن آسان، مکالمه، دوستانه و یا شاید حتی کشش تفسیری در مورد تردید ژاپن برای بیان اظهارات نامشخص؟ در عوض، جف دایر به موراکامی (مردی که چند رمان نوشته و چند ماراتن را اجرا می کند؟) را کاهش می دهد. هنگامی که دایر پیشنهاد می کند که موراکامی برای گوش دادن به کلپتون یا لئوین کونوپول خنثی شود! من مطمئن هستم وقتی که دایر درباره انگشت شستن دوست دخترش در آسیای جنوب شرقی صحبت می کند (انگشت هایم رشد می کرد که خیلی شبیه روغن هایی است که از طریق آنها ریخته می شود)، او به چیزی شبیه تر می گوید - حدس می زنم: کار بعدی Todd Rundgren. شاهکارهای جاودانه از استینگ؟ نصرت فاطمه علی خان ها با ادی ودرر دوتایی دارد؟ باشگاه اجتماعی بوینا ویستا! من دیروز نیز متوجه شدم که این کتاب در طولانی مدت به استقامت من کمک کرد - احساس خیلی گرم نبود، اما من فکر کردم Haruki در 62+ مایل اجرا شد و تمام راه را بدون توقف متوقف کرد. اگر فقط به جف دایر خوش آمدید، از آنچه که من گوش می کردم پرسیدم؟ Paris au Printemps، @ یک آلبوم زنده توسط Public Image Limited - کامل موسیقی در حال اجرا برای من.

مشاهده لینک اصلی
à ¢ à £ من Y khÃ'ng phaº روم »™ تی BA من بررسی، چا» ‰ لا mA¬nh viaº¿t laº £ £ متر متر پچ nhaº »صفحه اصلی» ngha © نانوگرم ماهی شکست »§a mA¬ NH پس Ä'á »ج hAe¡n گونه» ™ تی NA »آسیا» 'ñ کوتاه Y NA. Y ¥ thaºt thẠMA¬nh لاهه vA¬ mA¬nh Ä'á »C» 'ñ NA Y بلافاصله پس از Ä'á »ج laº¡i laº§n نوامبر» © 2 »' N @ توا» • من trẠ»، TA¬nh yAªu، LA½ تائه ° á» ینگه @ ماهی »ژله ¥ تی Haº¡nh §a Nhaº. A A »ج 2.3 توسط» 'ñ کوتاه ماهی »از Thách Nhaº §a ¥ تی Haº¡nh cA³ مار» بهداشت ã'ng ƒ ¥ thẠروم »™ تی ngÆ ° á» من ماهی »• sAºy برای برگ »« من SA »، نانوگرم chaºm ره £ من، معتاد به اسب دوانی، NHA £ مطبوعات: @ giẠ¥ ج mAe¡ از طریق» ‡ تی انجمن ویتنام ¢ N TÁ »™ C از طریق» ‡ تی ویتنام biaº¿t یک  »ƒ قیمت thA¬» خارج Ä'á »ƒ A'i chAe¡i روسیه» \"من chAe¡i، بالا رفتن از nAºi، A'i را پوشش می دهد» ƒn، SA » 'نانوگرم پچ»\u003e من caº یک £ NH ، aº¹p thiAªn nhiAªn، در هکتار نانوگرم Y cA³ nhiá روسیه »cAe¡ بود U» ™ من دا »Y ¢ پدر و مادر ± نانوگرم tA¬nh XA Ä'á» ‡ میلی آمپر khÃ'ng Ä'á »ƒ haº¿t قیمت thA¬ »chaº¡y توجه saºc دا» ¥ ج، TIA »N baº¡c، quya» نیتروژن در هکتار NH و پچ امتیاز »نانوگرم. @ (توا» • من trẠ»، TA¬nh yAªu، LA½ تائه ° á» YNG). NgÆ ° á »£ ج laº¡i، هاروکی موراکامی cA³ laº½ لا ngÆ ° á» من چا »§ ° Æ¡ng gA² trÆ mA¬nh و جدید کا» · luaºt، TA »± Ä'Ạ· تی خارج cA¡ ج گونه »¥ ج tiAªu، در نظر گرفته مبدل» نانوگرم از طریق »‡ ج chiaº¿n thaºng باشگاه N ¢ N £ baº، VAE ° á» تی £ بیش از قیمت cA¡c »\u003e من haº¡n ماهی» §a chÃnh mA¬nh. Ä IA »NA Y تو A'Ae ° á» £ ج فوریه »ƒ حزب اسلامی» ‡ N rAμ از طریق VIA »‡ ج £ cA¡ch ã'ng miAªu tẠkế hoaº¡ch Ä'Ạ· تی، تنها چای ¬ ارتقاء chaº¡y »™ نانوگرم نگا hẠ± y در nhiá» تو nAƒm؛ اواسط haº¿t ã'ng cA¡ch taºp SA »© ج از 3-4H / روسیه ایتالیا و viaº¿t lA¡ch (thaºm phaº CHA £ من نگا» \"من taºp سرهنگ دوم» «نانوگرم A'A³ مار» زمان taº¡i BA من ñ متر از طریق »‡ گونه ج» روسیه -i Y کا »ƒ £ caº که khÃ'ng viaº¿t lA¡ch gA¬). و اگر چه khÃ'ng Ä'á »caºp A'aº¿n nhiá» تو در tA¡c phaº © متر، nhAe ° نانوگرم cA³ مار »راه حل های hình ƒ از طریق» ‡ ج ã'ng تنها trA¬ KA » · تولد hoaº¡t cA¡c khA¡c luaºt در ماهی »§a Ä'á» من SA »، نانوگرم نگا نانوگرم Y ± hẠخارج sao.A IA» NA Y تو khÃ'ng khA³ حزب اسلامی »ƒu که موراکامی لا ngÆ ° á »من Nhaºt (قطعه موسیقی دل انگیز و رویایی © نانوگرم biaº¿t ngÆ ° á» من Nhaºt مبدل در نظر گرفته »نانوگرم KA» · luaºt nhAe ° thaº¿ سدیم) و سه »\u003cẠ£ NH هه ° á» ینگه nhiá »تو سایتها »یی» است «من SA»، ng و DJO hA³a گونه »¹.Via» ‡ ج Ä'á »ج 2» 'N ° kế tiaº¿p nhAe gaº§n کوتاه با هم، giAºp کد ¬nh cA³ nhiá »© تو فکر می کنم و مقایسه آنها ngha قیمت» 2 اتاق cA¡ch SA »، نانوگرم. N N TOA khÃ'ng chÃnh xA¡c شاهزاده، و حتی © نانوگرم khÃ'ng phaº £ ¥ تی من tẠ£ caº، ¥ Y سبک thẠcA¡ch mA¬nh SA »، نانوگرم در نوامبر» است © nhaº ¥ تی cA³ vaº »افرا برگ cA¡ch SA» »ماهی نانوگرم» §a nhiá »تو ngÆ ° á» من از طریق »‡ تی نم و ngÆ ° á» من ¢ n یک »Ÿ nhiá» تو NAE ° á »\u003e ج CHA ¢ U A، u.Quan sA¡t cA³ مار »بهداشت ƒ ¥ thẠA'Ae ° á» £ ج raº thiaº¿u niAªn ± نانوگرم در نوار، ¢ چرم ​​N DJO phA²ng از طریق »‡ تی ویتنام روسیه» \"من CA phAª CA phA¡o، چای A'A¡ چای لیمو، UA » 'آبجو نانوگرم nhiá hAe¡i» تو A'aº¿n گونه »© ج سدیم دارد. در @ توا »• من trẻ، TA¬nh yAªu، LA½ تائه ° á »¥ تی Nhaº YNG @ ماهی ژله © نانوگرم پچ nA³i Haº¡nh» از طریق »‡ ج nhiá» تو ngÆ ° á »من ¢ N PHA ¡ص متر از طریق »‡ ج 35H / tuaº§n است (TA» © ج یکسان 5H Bình / Y روسیه؛ cA²n naº¿u tuaº§n ماهی 2 روسیه 1 Y ngha »‰ TÁ» © ج لا لا متر از طریق »‡ ج 5 روسیه Y / متوسط ​​Bình tuaº§n thA¬ CA © نانوگرم دائه ° á»\u003e من لنت »© ج 8H / روسیه Y). برای ngÆ ° á »من باشگاه ¢ N، پردازش و A'i A'A¬nh رقیق آیا» سنگ NH نوامبر »من از قیمت» LA »\u003cCH. A A »ج @ NgA³n دست thAe¡m mA¬nh cA²n mA¹i oaº £ من هائه ° نانوگرم thẠơng @ CA © ¥ Y NGA، ژان» \u003cGiA¡ng UyAªn میلی آمپر 'پچ £ tẠ»صفحه اصلی» نانوگرم ngÆ درجه در »من چا ¢ ¥ تی تو A، U raº حل و فصل» \"من quA¡n CA phAª، آبجو hAe¡i @ Lae در درجه در» من biaº¿ng nhA¬n توسط »™ ج Ä'á» من chaºm ره trA'i @ £ من. CA¡ch SA »، نانوگرم در نوامبر» لا © 2 cA³ laº½ cA¡ch SA »، نانوگرم ماهی» §a ngÆ ° á »من Nhaºt و ngÆ ° á» من کارشناسی ارشد »¹. کاملا »من phaº £ من nA³i پچ» ngÆ ° á »من Nhaºt. CA²n NHA »نانوگرم ngÆ ° á» من mA¬nh آشنا و A'ang A، A £ متر از طریق »‡ C یک» Ÿ MA »¹، luA'n kAªu پچ CA» A¡p برگ »± ج و CAE ° á »نانوگرم Ä'á» ™ cA'ng از طریق »‡ ج. KA »· luaºt کا» · luaºt کا »· luaºt. CA'ng از طریق »‡ ج، cA'ng از طریق» ‡ ج، cA'ng از طریق »‡ ج. LuA'n Ä'á »© نانوگرم trÆ ° á»\u003e خطر ج cAe¡ cA³ نوامبر »ƒ سایتها» \u003cSA thẠ£ ¥ من تی ماهی baº »© lAºc سدیم، naº¿u baº¡n khÃ'ng یک  »© نانوگرم در nhA³m NHA» نانوگرم ngÆ ° á »من ¥ تی saºc xuaº و chAƒm چا» ‰ ¥ تی nhaº. (A IA »CA تو نانوگرم Y NA rAμ thoA¡i hAe¡n که tẠپریشانی اقتصادی ¿xaº ¢ Ã،  £ Y خارج gaº§n Y) Y mA¬nh .Vaºy mA¬nh thẠ¥ آیا phA¹ »£ P پچ»\u003e من برگ »« من SA »، نانوگرم سدیم hAe¡n، و به مراتب hAe¡n سدیم »A است چا mA¬nh» N mA¬nh برگ »« من SA »، نانوگرم سدیم؟ MA¬nh khÃ'ng thaºt SA »± biaº¿t. Ngha © لا ¢ تو MA¬nh اکنون mA¬nh SA »، نانوگرم در زیر برگ» «من SA»، نانوگرم در نوامبر »© nhaº ¥ تی. اما nhiAªn، در قطره ¢ متر ¢ متر mA¬nh luA'n ngha TA © raº ± نانوگرم Ä'á »ƒ A'aº¡t A'Ae ° á» £ ج گونه »™ تی A'ia» تو gA¬ A'A³ یا nA³i rAμ hAe¡n لا Ä'á »ƒ متر TÁ» 'تی گونه »من از طریق» ‡ ج، Ä'á »ƒ THA NH cA'ng در SA» ± شخصی »‡ ص، میلی آمپر ¬nh phaº Sá £ من » 'نانوگرم تحت cA¡ch نوامبر» © 2. MA¬nh CA © نانوگرم ngha © raº ± نانوگرم از طریق »‡ ج SA»، نانوگرم nhAe ° vaºy روم »™ تی داخلی» ¯ نانوگرم در lA½ مبدل صفات »نانوگرم در متر برای NAE ° á»\u003e ج MA »¹ مبدل» به انتشار NH CAE ° á »نانوگرم TOO» 'ج SA »1 قیمت thaº¿»\u003e من چا »‰ پس از برگ» \u003c CH SA »¥ Y trAƒm mẠnAƒm و حتی © نانوگرم chÃnh از طریق» ‡ ج SA »، نانوگرم nhAe درجه سانتی vaºy متر برای NAE ° á»\u003e ج استراحت Nhaºt luA'n »HA ¥ ج» \"من کارشناسی ارشد» ™ تی CA ¡سریع CH chA³ng و چای »Ÿ laº¡i maº¡nh maº½ ماهی پس از baº ¥ تی» © MA »™ تی thẠ£ م» سدیم. A، A £ MA¬nh luA'n vaºy ngha © nhAe درجه سانتی TÁ »« khA¡ لا ¢ تو. اما nhiAªn از طریق »‡ ج Ä'á» ج laº¡i توسط » 'ماهی N کوتاه» از Thách Nhaº §a ¥ تی Haº¡nh khiaº¿n mA¬nh Ä'Ạ· ¢ تو تی هر دو باز » من raº ± نانوگرم از طریق »‡ ج SA»، نانوگرم nhAe درجه سانتی vaºy cA³ thaºt SA »± TÁ» 'تی مخازن »‡ ج TÁ»' ñ taº¡i و phA¡t TRIA »ƒn سایتها» N پچ »¯ نانوگرم در khÃ'ng؟ NA³i nhAe ° vaºy cA³ vaº »آیا mAe¡» \"نانوگرم phaº§n nhAe ° NA قیمت A'A³ nA³» 'نانوگرم nhAe درجه سانتی chuya »‡ N Ä'á» ƒ Y maº¡nh Ä'Ạ© طریق » ‡ ج phA¡t TRIA »taº¿ ƒn تجاری، ngÆ ° á» من متر از طریق »‡ ج quaº§n quaºt، khÃ'ng روسیه» «نانوگرم ngha © خارج cA¡c فأ ° Æ¡ng نوامبر» © ج ¥ اعلام تی caº tẠthA¡c cA¡c £ Ta من نوشته اصلی thiAªn nhiAªn cA³ نوامبر »ƒ، khÃ'ng برای thiAªn nhiAªn cA³ A'ia» تو کیا »‡ N @ ngha» ‰ ngAe¡i @ و کشتی » HA ¥ ج »\" من. @ khÃ'ng برای Ä'Ạ¥ تی ngha »‰، khÃ'ng روسیه» «نانوگرم در دست @ من (سه من حدود نانوگرم Ä'ẠTha'ng میانه پچ» ¡¥ تی HOA ). Ä IA »A، A £ A'A³ u و A'ang daº« N A'aº¿n haºu quẠthaº¿ £ درجه سدیم © نانوگرم thẠthA¬ هر کسی ¥ y.Ta »« chuya »‡ N SA»، نانوگرم سریع و SA » 'نانوگرم chaºm (taº¡m لولایی» من nhAe درجه سانتی vaºy)، TA »« لا ¢ U حدود © نانوگرم cA³ mA¬nh nhiá »تو فکر می کنم ngha © پچ» از طریق »‡ ج Ä'á» ج سریع یا chaºm کوتاه. من nA³i لا £ Phaº mA¬nh khA¡ دا »\u003c» © نانوگرم پچ »\u003e من NHA» کیا پوکر »daº¡y cA¡c ƒu فأ ° Æ¡ng phA¡p Ä'á» لیست کوتاه ج سریع و caº £ cA¡i از طریق »‡ ج · تی گونه Ä'ẻ ¥ ج tiAªu برای mA¬nh thA¡ng NA Y، Y phaº nAƒm NA £ من Ä'á »ج چگونه nhiAªu توسط» 'ñ sA¡ CH (cA³ vaº »قیمت» 'پچ نانوگرم »\u003e من از طریق» ‡ ج موراکامی ده »Ä'Ạ± · تی گونه» ¥ ج tiAªu برای mA¬nh که ارتقاء chaº¡y »™). MA¬nh biaº¿t لا mA¬nh کاملا \"NG nAªn دا» \u003c »© نانوگرم nhAe ° vaºy، vA¬ ره • ره € ± نانوگرم NG raº cA¡ch Ä'á» ¥ ج کوتاه raº cA³ سریع تی nhiá »برگ» £ الوار، khÃ'ng phaº شما نیاز به ایجاد £ من من پوند است. DA¹ دا »\u003c» © نانوگرم نانوگرم nhiá nhAe درجه »تو حدود © نانوگرم A¡p lAºc mA¬nh دا» ¥ نانوگرم nA³. اما nhiAªn، mA¬nh ngha © raº ± نانوگرم cA¡i قهوه خانه »khÃ'ng کا نانوگرم © متر، thaºm کشیش مبدل» £ نانوگرم caº hAe¡n از طریق »‡ ج Ä'á» ج کوتاه سریع nhAe درجه سدیم، Ä'á »ج nhiá» چیزی که تو A'A³ لیست کوتاه از طریق »‡ ج حزب اسلامی» ƒu thaº¿ توسط » 'N ° thaº¿ کوتاه A'A³ nhAe سدیم، A¡p دا »¥ نانوگرم A'ia» تو mA¬nh حزب اسلامی »ƒu و در اوت» ± ج taº¿ توسط »™ ج SA»، نانوگرم ماندند. و دا »¥، nhAe درجه در طریق» ‡ ج mA¬nh Ä'á »ج ماهی کوتاه» ژله ¥ تی Haº¡nh §a Nhaº. A، A £ MA¬nh Ä'á »ج khA¡ nhiá» تو ماهی »§a ã'ng کوتاه. پچ »chaº baº £ N ¥ تی، NA» ™ من سرگین ماهی »§a cA¡c توسط» 'N Y haº§u کوتاه NA khA¡c nhAe درجه سانتی khÃ'ng با هم، laº · ص A'i laº · P و I NA »™ من سرگین cAe¡ baº £ n است. NhAe hẠ° ° ± نانوگرم نانوگرم nhAe naº¿u ...

مشاهده لینک اصلی
 «من» من \"من» من · من € کنم من ± γμΠ\"ή κά ή من\" من ± Ï € άγμΠ± من \"من ± ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¯Î½Î¿Î½Ï Ï ± \"οσο λ Î ± پایان. ¥، € ¬ìŠ¤ì- Ï من ... من من \"من\" ιγμÎÏ · κά ή Î ± من، من ... من \"من μόνο Ï € ... II I ... ¹ Ï € Î ± Ï Î³Î¼Î \"νο ± νάγκΠ· ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¼Î¹Î Î¾ÎμκάθΠ± λ من سانتورینی، όμο ο ¬Î½Î¸Ï Ï ‰ Ï Ï € € من \"من ... من € من\" άÎμι · من € Î ± من \"Î¯Î½Î¿Î½Ï ± من، من\" ¿من € Î زیرنویس ± \"قطر ο، άγγÎμλ این است که من ±، κών ÎμιÎ'ήσÎμÏ خدمات شهری. آوریل ... οιό ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï \"من من من € Π회ì\" Î ±، βÎβΠ± Î ± Î »من» من من من من † ± IOE ¹ من \"من · من ÎμÎ¼Ï € ÏƒÏ ... Î³Î¬Î¼Ï من من ± Î »ÎμγΠ± من\" من \"Î ± Ï € Î ± ισιόÎ'οξΠ± Ï € Î ± کنم من Î'ÎμίγμΠ\"من ± من ... من € من\" من من من. Î ± γγÎμÎ I † Î Î ± من، ... پایان E،، ë¶ € ¹ άÎμι من \"من Î'Î¬Ï من\" من »Î ± من\" من این است که من € من \"من Î ± کنم من این است که من † Ï € ï» ÎœÎ¬Î Î¬Î'Î · من \"من Ï ‰ من ... من \"άι ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î²ÎμÎ من\" ιώνÎμι من \"من Î درجه\" ¬ìŠ¤ì- ‡ من \"من من\" من Ï € Î¿Ï ÏŒÎ¼Îμνο من \"من ... من · Î½Ï Î ± من \"من. من \"من Ï ‡ من\" من ± ίÎμι Î ± γγÎμÎ من من † فراتر از آن. ΠοιοÏ، این است که من »Î ± من\" من ± من \"من · من € ¹ ΠοιοÏ، این است که من» من، من Ï ± \"Î ± Ï Ï € ... Î¬Î¶Î¿Ï ¬ë | ¬ € οιοÏ\" ¿Î¹Î¼Î¿ÎºÎ Î¯ÏƒÏ Î ± Ï Î ± من \"من Î ± من\" Ï ... پایان νάμÎμ؛ Î ± γγÎμÎ I † من من Î ± Ï € ï »Î¤ÏŒÏ، ÎμκθÎÏ\" ή من ... من νÎμίÎ'Î · من \"من ± من\" من · اینجا ... من »Îμιά Ï € من\" من ... νÎθÎμσÎμ من \"من ± Ï † όμοÏ\" من من \"من .... این است که من ± \"Î ± Ï † όμοÏ\" من من \"من ...؟ من \"من ± Î¯Î½Î¿Î½Ï E | ¬» من »Î ± Ï € οιοÏ\" ماشین من € ï »Î¹ÏŒ Î ± من، من † ï» من \" من · من، من γμΠ± من \"من\" من · من \"من ± »  ± کنم من άι Î ± ικών Î²Î¬ÏƒÏ ‰ من \"من Î ± ± Ï € Î · μÎνο ÏƒÏ ... Î ± کنم من Î ± Ï ÏŒÎ¼Î¿ Î¿Î¼Î¿Î ÎœÎ¬Î Î§ÏŽÏ \"Î ± کنم من» ίγο Ï € Î این است که من Î ± Î ± βάζÎμιÏ، ΜΠΠ± Ï € من \"من ± Î¼Ï ¬» فرم Î²Î¹Î²Î Ï ‰ من من من، من ... Î¼Î²Î¿Î Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï من، من ± من \"من ± Ï † Î ± من\" من ± \"νο ...\" پوشه ίÎ'Î ± Ï € ... Î¯ÏƒÏ Î¼Ï ... من \"من ± βιβλ Î ± من \"من ... من\" όσο Ï Î ± Ï € Î ± \"νο. Î ± کنم من »Î ± من ... من\" است که من ήκΠ± من \"من βιβΠفرم این است که من ±\" άι و من من \"νο ± ÎμνÎ'ιΠ† من، ¬ ماشین. این است که من این است که من † Î ± ινομÎμνικά Î ± Î'ÎμÎ¯Ï Î½Îμι ΜΠÎ'Î¹Î¬Ï † Î ± ï »¿Î²Î¹Î²Î فرم I ± کنم من این است که من ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¯Î½Î¿Î½Ï ± من \"من € ï» Îον Î½Ï \"± Ï ‰ IOE Ï € من\" فرم I € کنم من βιβΠιμοκΠ± Î ± κάνÎμÏ \"branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero μιΠ± Ï € Î · ΤόÏ\" σάζ ‰ Ï Î¹Î¼Î¯Î ± ¹ من \"من ± Ï Î³Î³Ï † Î Î ± Ï Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ‡ من\" Ï Ï Ï € Î ± Ï ÎσÎμι ¾ ± Î ± من \"من Î ± من، Î¯ÏƒÏ € οιο βιβΠفرم άÎ'Î من\" من ... من ± من \"من ... من، من € من\" من من \"من ... من ‡ λ ± است که من، Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¼Î¹Î و من من \" ή Î ± Ï »ÎμγΠΠ± ‰ Î½Î¬Î³Î½Ï NEOS νο، E | ¬» من من ... ΜΠ... من κάμι، من \"من ... ΜΠ... من من ¬Î¼Î¹ οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ Ï € Î ± Ï € من \"من، ΡÎ'Î | ΠίÎ'ÎμÏ، ÎμνόÏ، Î²Î¹Î²Î Î¼Î¹Î¿Ï ...». ± Î من، من ‰ من \"من · من، من Ï ±\" من ÏƒÏ ... 회ì \"من ± Ï € Î ± Î ± Ï ‰ من\" ιόμο من ... من € ΤόÏ، Î ± Î ± Ï € Î ¿Î¬Î½Î¸Ï ÏƒÏ ... من € Î ± Ï € κάμι پوشه ± Î · Î ± من ¹ · ¹ من \"من ... من من ... من\" ÎœÎ، من € Ï ‰ من، من ± من \"ÎμβάζÎμι ιÎ'ÎÎμÏ، ± من\" من ± βιβΠ£ ± من \"من ... من\" من ± Ï € Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Ï € 회ì \"از ιÎ'ιΠ± من\" من Î ±. Î £ من \"من ± γκÎμÎºÏ Î¹Î¼Îνο پوشه € ιών βιβΠفرم دوم € Î ± Ï € λ من »من † من من من\" ¿من، ± Î من ... من \"άι ÏƒÏ ... Î ± ικών βάζÎμι ¹ Î ± من\" من · من Î¿ÏƒÎ¿Ï Î® دوم این است که من ± ... من \"من · من\" من \"من» من \"من ... من γικό Ï € Î ± Ï ... پایان Î¹Îºî® من\" من ... من Î³Î³Ï † ή ÎμνόÏ، Î²Î¹Î²Î Î¼Î¹Î¿Ï ... ». این است که من ± γμΠ\"νο Î ± Î ± من\" من € ÎμίσμΠ± Î ± من \"من · من ... من € من\" ομονή ¿من Î ± من \"من · من € ÎμιθΠ± Ï Î ± من\" من .... ÎšÎ¿Ï من من ±، این است که من Ï ‰ \"ήθÎμλ Î ± Î ± Î²Î¬Î Ï ‰ من \"من ± λ من · من \"νο Î ± Ï Î ± ‰ Ï € ¬ìŠ¤ì- Ï ± \"من Îξιμο Î ± Î من\" من .... ± Î من ... من \"οÎ'οσÏ\" من من € Î ± »من. Î • من Î ± من ... من \"من · من\" من ÎºÎ¬Î½Ï ‰ ¹ من \"من Ï Ï € € ¬ìŠ¤ì-\" من Î ± Î ± Ï € άÎ'ÎμιγμÎ. ίÎ'Î ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î½Ï من من ± \"من ‰ ιμοκΠ± Î ± Ï † من\" ιμοκΠ± Î ± Î ± Ï Ï † ‰ βιβΠ»Î ± Ï ‡ من\" من ± νίÎ'Î Î¬Î¼Î Ï ± \"Î ± λ من »Î ± Ï € 회ì\" ¹ βοΠ· θά Î ± Î ± Î ± Ï Î¯Î¶Îμι من \"و من، 'ë¶ ... ± من »Î¬Î¹ ÏƒÏ Î ± Î ± Î ± من\" ÎμβΠζÎμι νÎÎμÏ، ιÎ'ÎμÎμÏ. این است که من Î¿Î¼Î¹Î¶Ï ‰ من \"من ... من\" من ÎœÎ¿Ï branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Î ± Ï € Î ± کنم من ιÎ'ιοÏ. Πόσο NEOS Î ± Î½Ï \"ή Î¯Î½Î¿Î½Ï Î ± Ï ... γκÎνÏ\" من من · Î ± Ï Î ± ξÎμÎ'ίνÎμιÏ، ¹ Î¯ÏƒÏ \"من € Ï ... ± ± Ï € ¬ìŠ¤ì- Î ± Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من \"من Ï ÎºÎ¬Î½ÎμÎ¹Ï € άι γγΠ± Ï € Î ± ±. Î »من» من \"من من\" من »ÎμÎμι فراتر از\" ι ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ÎμÎ³Ï شلیک نیم من \"من Î ± βιβΠفرم ιμοκΠ± Î ± من، κάνÎμι دوم Î ± ï Î¯ÏƒÎ¿Ï ... ¹ من \"من\" من Îξιμο ï € ... ÎμÎ'ÏŽ ï € من \"من» من \"ÎμÎμ ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ¿Î¿Î دوم € Î ± Ï € Î »من € Î ± ι ήνιÎ\" من \"من ± Ï · Î ± γικό من\" من Î ± من \"Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï Î'Ï من من من ... من 8 όμο E | σοκοΠ¬ìŠ¤ì- \"من، من» من »من ιμοκΠ± Î ± من، من € άσÎμι من \"من € όσο NEOS Î ± νÏ\" من \"من ± Î¯Î½Î¿Î½Ï · κά ή من\" من ± من ... من Ï ‰ من، من ... μβάΠ»من\" من · من من † Ï ... Î³Î³Ï Î²Î¯Î½Ï ® من \"من ... ιÎ'ιόÏ\" من · من \"من ±. ΤÎμÎ »Î ± ± νο Î¯Î½Î¿Î½Ï Î½Î¿Î½Î¹ÎºÏŒÏ، Î¬Î½Î¸Ï Ï ‰ Ï € من من من من ± όμο ΜΠ... من Î¯ÏƒÏ Î¼Î¹. این است که من Î ± ιγο دوم این است که من ± Î ± ν ± \"Î¹ÎºÎ¿Ï ... من» من ·، سانتورینی ± Ï Î ± Ï Î¼ÎνΠ± من \"من ‰ νιώθÏ.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم


 کتاب دلدار اسپوتنیک
 کتاب زمان زود پیر می شود
 کتاب بید کور،زن خفته
 کتاب سامسای عاشق
 کتاب سامسای عاشق
 کتاب واقعیت سینما